ویزای بازگشت(RRV)(برای دارندگان ویزا اقامت دائم)

ویزای بازگشت(RRV)(برای دارندگان ویزا اقامت دائم)  یا ویزای بازگشت به استرالیا یکی از  ویزاهای استرالیا است که به افراد دارای اقامت دائم و برخی از شهروندان سابق اجازه می دهد تا به عنوان مقیم دائم به استرالیا برگردند.

ویزای بازگشت (RRV) برای افرادی طراحی شده است که از قبل اقامت دائم استرالیا را داشته اما در حال حاضر به خارج از استرالیا سفر کرده اند و مایل به بازگشت به عنوان مقیم دائم هستند. اگر شهروند استرالیا هستید، نیازی به RRV ندارید، زیرا شهروندان به طور خودکار حق ورود و اقامت در استرالیا را دارند.

دو نوع ویزای بازگشت به استرالیا وجود دارد:

ساب کلاس 155: این ویزا برای افرادی که در حال حاضر در استرالیا هستند و دارای اقامت دائم یا شهروندان سابق استرالیا می باشند طراحی شده است که به افراد این امکان را می دهد وضعیت اقامت دائم خود را هنگام سفر به خارج از کشور و بازگشت به استرالیا حفظ کنند.

ساب کلاس 157: این ویزا برای افراد مقیم دائم که خارج از استرالیا زندگی میکنند و به عنوان مقیم دائم قصد بازگشت به این کشور را دارند طراحی شده است.

مدت اعتبار ویزای بازگشت به استرالیا بستگی به سابقه سفر و مدت زمانی که به عنوان مقیم دائم در استرالیا زندگی کرده اید، دارد. برای مثال اگر حداقل دو سال از پنج سال گذشته را به عنوان مقیم دائم در استرالیا زندگی کرده باشید ممکن است به مدت 5 سال واجد شرایط برای دریافت ویزای بازگشت به استرالیا باشید در غیر این صورت ممکن است برای  مدت یک سال برای دریافت ویزای بازگشت به استرالیا واجد شرایط باشید

باید اطمینان حاصل کنید که تمام معیارهای واجد شرایط بودن را دارید و هنگام درخواست برای ویزای بازگشت (RRV) مدارک لازم را ارائه می دهید

اگر قبل از سفر به خارج از کشور نیاز به تمدید ویزای خود دارید لطفا با دفتر ما تماس گرفته و نوبت خود را رزرو کنید تا بتوانیم برای درخواست ویزای بازگشت شما را راهنمایی کنیم

We are here to help you

Contact us today and let’s begin your immigration journey.