لغو ویزا و بررسی آن

اگر ویزای شما رد شده است، می توانید به مدت 21 روز به AAT شکایت کنید. لطفاً درباره گزینه ها و درخواست تجدید نظر به رد ویزای خود به دادگاه تجدید نظر اداری (AAT) هرچه سریع تر با ما تماس بگیرید

لغو ویزا

قبل از لغو ویزا، یک نامه درخواست بررسی  لغو (NOICC) از وزارت امور داخلی (DHA) دریافت خواهید کرد. شما به مدت 7 روز فرصت دارید نظر خود را ارائه دهید.

اگر NOICC را دریافت کرده اید، لطفا هرچه سریع تر با ما تماس بگیرید.

اگر ویزای شما رد شده است، می توانید در بازه زمانی مشخص شده در نامه لغو ویزا به AAT اعتراض کنید.

 

بخش 48

حتی اگر ویزای شما رد شده باشد انواع خاصی از ویزا وجود دارد که شما می توانید درخواست دهید

اخیراً ویزای 190، 491 و 494 به ویزاهای واجد شرایط اضافه شده است.

 

Public Interest Criteria (PIC) 4020

اگر نامه عدالت طبیعی از سازمان دریافت کرده اید و 28 روز به شما فرصت داده شده است که اظهار نظر کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید تا درباره راه حل هایتان بیشتر صحبت کنیم. اگر برای درخواست های ویزای آینده خود به مدت 3 یا 10 سال ممنوعیت دارید، با ما تماس گرفته تا گزینه های ویزا را برای شما بررسی کنیم.

 

دوره محرومیت

ممکن است به دلیل درخواست‌های گذشته برای ویزای خود مشمول یک دوره محرومیت شوید، در این مورد می‌توانید برای ویزا درخواست دهید و دلایل قانع‌کننده ای برای درخواست لغو دوره محرومیت ارائه دهید.

معافیت بدون اقامت دائم

اگر در ویزای خود شرط 8503 دارید، ما به شما کمک کنیم تا از سازمان مهاجرت معافیت دریافت کنید. مدت زمان بررسی درخواست معافیت شما حدود 28 روز است.

کار مناسب

اگر شرایط کاری مناسب ندارید و با مشکلات مالی مواجه هستید ما می‌توانیم به صورت مستقیم از سازمان برای شما درخواست کار کنیم. مدت زمان بررسی درخواست کار برای شما حدود 28 روز است.

Schedule 3 Criteria

آیا ویزای شما منقضی شده است یا ویزای بریجینگ دارید و می خواهید برای ویزا اقدام کنید؟ در این صورت، ما به شما کمک کنیم تا درخواست خود را با موفقیت به سازمان ارسال کنید


معافیت سلامت

در اکثر موارد برای اخذ ویزا، متقاضی باید PIC 4005 – 4007 را که مربوط به الزامات بهداشتی است، رعایت کند در غیر این صورت ویزا اعطا نمی شود مگر اینکه معافیت بهداشتی در حال بررسی باشد.

معافیت سلامت فقط برای اخذ ویزای PIC 4007 شامل 482 ، 500 و تمام ویزاهای پناهندگی در دسترس است.

مداخله وزرا

وزیر بر اساس قانون مهاجرت 1958 این اختیار را دارد تصمیم مساعدتری را جایگزین تصمیم دادگاه درمورد پرونده متقاضی کند. پرونده باید مطابق دستورالعمل های وزیر باشد. برخی از انواع شرایط منحصر به فرد عبارتند از:

شرایطی که در صورت عدم شناسایی، منجر به آسیب جدی، مداوم و غیرقابل برگشت برای یک شهروند استرالیایی یا یک خانواده استرالیایی می شود، جایی که حداقل یکی از اعضای خانواده شهروند استرالیا یا مقیم دائم استرالیا باشد.

شرایط مرتبط با سن و/یا سلامتی و/یا وضعیت روانی شما که در صورت عدم شناسایی منجر به آسیب جدی، مداوم و غیرقابل برگشت خواهد شد.

مزایای چشمگیر اقتصادی، علمی، فرهنگی یا سایر مزایایی که به دلیل اقامت دائم در استرالیا حاصل می شود.
شرایطی که توسط قوانین مربوطه پیش بینی نشده است چه پیامدهای ناخواسته قانون چه اعمال قوانین مربوطه منجر به نتایج غیرمنصفانه یا غیر منطقی در مورد شما می شود.

We are here to help you

Contact us today and let’s begin your immigration journey.