اسپانسر شغلی

اخذ ویزای اقامت دائم تایید شده توسط کارفرما

به دنیایی از تخصص وصل شوید

Employer Nomination Scheme (subclass 186) (طرح توصیه نامه کارفرما ساب کلاس 186) (بخشی از ویزای اقامت دائم از طریق اسپانسر شغلی):

سه مسیر در این طرح وجود دارد:

اقامت موقت برای متقاضیانی است که:

 • در 3 سال گذشته با ویزای 482 یا TSS با کارفرما کار کرده اند
 • حداقل نمره آیلتس 6 یا معادل آن را دارا باشند.

این متقاضیان ممکن است نیاز به ارزیابی مهارت داشته باشند.

مسیر ورود مستقیم گزینه ای برای متقاضیانی است که می توانند:

 • یک ارزیابی رسمی از مهارت های لازم در شغل خود ارائه دهند
 • نشان دهد که آنها سه سال در شغل خود کار کرده اند
 • حداقل نمره آیلتس 6 یا معادل آن را دارا باشند.

مرحله توافق نامه

مرحله ای است که در آن کارفرما از طریق یک توافق نامه با اداره مهاجرت استرالیا در جهت رفع کمبود مشاغل خاص مذاکره می کند. این فرایند 9 ماه به طول می انجامد. سه نوع توافق نامه وجود دارد:

 • توافق نامه ها برای صنایع خاص
 • توافق نامه های مهاجرت منطقه ای برای یک منطقه خاص
 • توافق نامه های مهاجرت سازمانی برای پروژه های منابع در مقیاس بزرگ

Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa (subclass 494)

ویزای منطقه ای (موقت) کارفرمای حامی نیروهای ماهر منطقه ای (ساب کلاس 494)

ویزای SESR (494) برای کارگران ماهری است که قصد دارند در مناطقی از استرالیا کار کنند تا کمبود نیروی کار را جبران کنند. متقاضی باید به مدت سه سال در شغل تایید شده کار کند تا بتواند برای ویزای اقامت دائم(مناطق رجینال/کم جمعیت)(ساب کلاس 191) درخواست دهد. واجد شرایط بودن برای این طرح با حداقل سه سال سابقه کار قبلی و ارزیابی مثبت مهارت امکان پذیر است.

شرایط برای مناطق رجینال(کم جمعیت) در استرالیا متفاوت است و کارفرمایانی که اسپانسر متقاضیان ویزا در این مناطق هستند، می توانند:

با سطوح پایین تر مهارت واجد شرایط باشند.

اسپانسر شغلی که در لیست  MLTSSL یا ROL ذکر شده است، باشند.

جدا از این تغییرات، فرآیند و مسیرهای برنامه‌های SESR مشابه SC 482 و SC 186 در مورد دریافت دعوتنامه و درخواست ویزا است، با این حال اولین و حیاتی‌ترین گام برای  SC 494 درخواست برای اسپانسرشیپی شغلی و سازمان توسعه منطقه‌ای است. درخواست موفق RDA به این معنی است که منطقه نیاز به این موقعیت را تایید کرده است. معیارهای مقامات توسعه منطقه ای می تواند پیچیده باشد.

) Designated Area Migration Agreement (DAMA)توافق نامه مهاجرت در منطقه تعیین شده)

توافق نامه مهاجرت منطقه تعیین شده (DAMA) یک توافقنامه رسمی بین دولت استرالیا و یک مقام منطقه ای، ایالتی یا قلمرو است که امکان دسترسی به کارگران خارجی بیشتری را نسبت به مهاجرت از طریق ویزای مهارتی فراهم می کند.  DAMAها تحت یک چارچوب توافق ‌محور عمل کرده و برای مناطق کم جمعیت انعطاف پذیری بیشتری را فراهم می کنند تا به شرایط منحصربه ‌فرد اقتصادی و بازار کار خود پاسخ دهند.

 DAMA یک برنامه تحت حمایت کارفرما است و افراد برای درخواست ویزای توافق نامه 482 باید یک اسپانسر شغلی داشته باشند. در حال حاضر هفت DAMA وجود دارد:

طرح نامزدی کارفرما (زیر کلاس 186)

سه مسیر در زیر وجود دارد
طرح نامزدی کارفرما (زیر کلاس 186)

انتقال اقامت موقت
یک گزینه برای متقاضیانی است که:

 • در 3 سال گذشته با ویزای 482 یا TSS با کارفرما کار کرده است
 • سطح زبان انگلیسی معادل آیلتس 6

این متقاضیان ممکن است نیاز به ارزیابی مهارت داشته باشند.

جریان ورود مستقیم گزینه ای برای متقاضیانی است که می توانند:

 • یک ارزیابی رسمی مهارت در شغل خود ارائه دهند
 • نشان می دهد که آنها سه سال در شغل خود کار کرده اند
 • دارای سطح زبان انگلیسی معادل آیلتس 6

جریان توافق
گزینه ای است که در آن کارفرما قرارداد کار دارد. توافق نامه های کار با وزارت مهاجرت برای رفع کمبود مهارت های خاص مذاکره می شود. دستیابی به این موارد ممکن است تا نه ماه طول بکشد. سه نوع قرارداد کار عبارتند از

 • قراردادهای قالب برای صنایع خاص
 • موافقت نامه های مهاجرت منطقه ای برای یک منطقه خاص
 • موافقت نامه های مهاجرت سازمانی برای پروژه های منابع در مقیاس بزرگ

راهنمای مرجع سریع 186 ما را دانلود کنید

ویزای منطقه ای (موقت) با حمایت کارفرمای ماهر (فرعی 494)

ویزای SESR (494) برای کارگران ماهری است که می خواهند در منطقه استرالیا کار کنند تا کمبود مهارت را برطرف کنند. یک متقاضی موفق SESR باید به مدت سه سال در موقعیت تایید شده کار کند تا بتواند برای ویزای اقامت دائم (منطقه ای) (زیر کلاس 191) درخواست دهد. واجد شرایط بودن برای این طرح با حداقل سه سال سابقه کار قبلی و ارزیابی مهارت مثبت امکان پذیر است.
شرایط برای استرالیا منطقه ای متفاوت است و کارفرمایان حامی متقاضیان ویزا در مناطق می توانند:
 • واجد شرایط بودن با سطوح مهارت پایین تر
 • حامی شغلی که در MLTSSL یا ROL ذکر شده است
جدای از این تغییرات، فرآیند و مسیرهای برنامه‌های SESR مشابه SC 482 و SC 186 در مورد نامزدی و درخواست ویزا است، با این حال اولین و حیاتی‌ترین گام برای SC 494 اعمال حمایت مالی استاندارد تجاری و توسعه منطقه‌ای است. مرجع، یک درخواست موفق RDA به این معنی است که منطقه نیاز به این موقعیت را تایید کرده است. معیارهای مقامات توسعه منطقه ای می تواند پیچیده باشد.

راهنمای مرجع سریع 494 ما را دانلود کنید

توافقنامه مهاجرت منطقه تعیین شده (DAMA)
توافقنامه مهاجرت منطقه تعیین شده (DAMA) یک توافقنامه رسمی بین دولت استرالیا و یک مقام منطقه ای، ایالتی یا قلمرو است. این امکان دسترسی به کارگران خارجی بیشتری را نسبت به برنامه مهاجرت ماهر استاندارد فراهم می کند. DAMAها تحت یک چارچوب توافق‌محور عمل می‌کنند و انعطاف‌پذیری را برای مناطق فراهم می‌کنند تا به شرایط منحصربه‌فرد اقتصادی و بازار کار خود پاسخ دهند.
DAMA یک برنامه تحت حمایت کارفرما است و افراد برای درخواست ویزای قرارداد کار 482 باید یک حامی/کارفرما داشته باشند. در حال حاضر هفت DAMA در محل وجود دارد:

سازگاری کسب و کار شما

منطبق نگه داشتن کسب و کار شما

 

اگر به عنوان کارفرما تمایل دارید اسپانسر شغلی نیروی کار ماهر شوید و تعهدات خود را به عنوان کارفرمای تایید شده شناسایی و دریافت کنید ما می‌توانیم در این زمینه به شما مشاوره کوتاه‌مدت یا بلندمدت ارائه دهیم. برای جزئیات بیشتر به بخش مشاوره اسپانسری مراجعه نمائید.

ما منتظر تماس شما هستیم

همین الان با ما تماس بگیرید و مسیر مهاجرت خود را آغاز کنید