فرصتهای شغلی درخشان

یک حرکت حرفه ای زندگی در حال تغییر

حیرت آغاز دانایی است

سقراط

فرصتهای شغلی برای افراد دارای مهارت کارتیمی

ما همواره بدنبال افراد متعهد و دارای مهارت برای پیوستن به تیم Home Migration Service هستیم.شما چه در صنعت مهاجرت فردی کارکشته و حرفه ای باشید و یا فارغ التحصیلی باشید که بدنبال شروع حرفه خود است و یاحتی فردی هستید که دنبال موقعیت شغلی در محیطی دوستانه اید ما علاقمندیم با شما صحبت کنیم.

در این مرکزتنوع نژادی ،روحیه تیمی و تعهد کاری جهت دستیابی به نتایج درخشان در صنعت مهاجرت را ارج می نهیم.براین عقیده ایم آموزش و تقویت کارمندان باور آنها به توانائیهایشان را افزایش داده و منجر به قدرت تصمیم گیری مستقل و رشد هرچه بیشتر کل مجموعه می گردد.باارائه مشاوره و راهنماییهای لازم به کارکنان این امکان را برایشان بوجود می آوریم منحنی یادگیری را از ابتدا تا انتها پیموده و توانایی رویارویی با موقعیتهای مختلف را داشته باشند.

درواقع همکاری با ما فرصتی عالی برای رشد مهارتهای حرفه ای شما در یکی از موسسات پیشرو مهاجرتی در استرالیا را دراختیارتان قرار می دهد.

با ما تماس بگیرید

روزمه خود را همراه توصیه نامه به ایمیل آدرس [email protected] ارسال نمایید تا مصاحبه ای محرمانه با شما ترتیب دهیم.