خدمات شرکت

کارفرما ویزای تجاری حمایت برای استرالیا

خدمات انواع ویزا برای شرکت ها و ارائه راهکاربرای کسب وکارهای مختلف

هدف ما ایجاد ارزش مستمر برای مشتریان وکارمندان از طریق مدیریت هوشمند اطلاعات ، منابع و امکانات با بکارگیری مداوم برنامه ریزی خلاقانه ،شفاف و پاسخگو در کلیه روندها از مرحله تئوری تا اجرا می باشد.

بخوبی واقف هستیم کسب وکارها و بنگاه های تجاری بدنبال مقرون به صرفه ترین روشها از نظر زمانی بوده و بیشتر در پی این هستند تا با کمترین ورودی بیشترین خروجی و بهترین نتیجه را کسب نمایند.نباید روند اخذ ویزا بهره وری افراد دارای مهارت شغلی را که از طریق اسپانسری کسب وکار اقدام نموده اند تحت تاثیر قرار دهد.

کسب و کارها بسیار گوناگون ،دارای محیطی با تنوع فرهنگی و چند وجهی هستند.چه زمانیکه کسب و کارها بدنبال استخدام نیروی کار ماهر هستند و یا زمانیکه درنظر دارند کارکنان خارجی را در پروژه های داخل استرالیا که در واقع شعبه ای از کسب و کار آنها دراسترالیا است استخدام نمایند می توانند از برنامه خدمات ویزای Home Migration Service ویژه شرکتها و کسب و کارها استفاده نمایند.

قوانین مهاجرت استرالیا بطور دائم درحال تغییر بوده وگاهی اوقات این امر ممکن است به ضرر صاحبان مشاغل و شرکتها تمام شود درنتیجه ممکن است عدم شناخت و کمبود اطلاعات منجر به پیامدهای منفی برای شرکتها گردد. برنامه خدمات ویژه برای شرکتها و کسب و کارها برنامه ای همه جانبه و مشترک ارائه می نماید و بر این باور است که هیچ کسب و کاری شبیه دیگری نبوده و روش مخصوص هر پرونده برای حصول موفقیت باید اتخاذ گردد.ما با مشاوره و ارزیابی مسیری روشن و شفاف پیش روی شما قرار می دهیم.

با انتخاب Home Migration Service جهت مدیریت تقاضاهایی که با اسپانسری کارفرما صورت می گیرد گامی ساده ولی بسیار ثمربخش برداشته اید.

ما افرادی را که دارای مهارت شغلی مورد نیاز شماهستند مورد ارزیابی کامل قرارداده و باتوجه به نیازهای کسب و کار شما واجدین شرایط را شناسایی و کلیه مسائل پیچیده دخیل در تقاضای آنها را مورد توجه قرار میدهیم.

Home Migration Service همچنین خدمات ذیل را ارائه می نماید:

برنامه مشاوره و نظارت برای ویزا از طریق اسپانسری کسب و کار

برخی شرکتها و کسب و کارها بدون داشتن اطلاعات کافی و یابدون اینکه ابزارها و منابع لازم را جهت تطابق با قوانین مهاجرت استرالیا را دراختیار داشته باشنداقدام به ورود به برنامه اسپانسری می نمایند.فقدان اطلاعات لازم می تواند تاثیر بسیار منفی بر روی کسب و کار این شرکتها داشته باشد.بمنظور رفع این مشکل Home Migration Service اقدام به ارائه مشاوره ای و نظارتی برای شرکتها نموده است.به این معنی که به کسب و کارها کمک میکنیم تا شرایط لازم جهت تبدیل شدن به اسپانسر مورد تایید را بدست آورده و برنامه نظارتی خود را به آنها ارائه می نماییم.این خدمات شامل نقشه ای شفاف و ملموس از کلیه روندها و ابزارهای حسابرسی جهت تطابق با قوانین مربوطه می باشد.در واقع نظیر برنامه آنالیز تشخیص عدم مهارت شغلی می توانیم برنامه آنالیز عدم انطباق را پیاده کرده و موارد مغایر را شناسایی و اصلاح نموده و از انطباق کامل پروسه های داخلی اطمینان حاصل نماییم.با کمک برنامه مشاوره و نظارت بر اسپانسری کسب و کار ،شرکتها و کارکنان با حفاظت کامل وبدون مشکل میتوانند از این طریق اقدام به اخذ ویزا نمایند.

فرصت رشد و توسعه ایجاد میکنیم

 

تخصص ما درامور مهاجرت،ارائه خدماتی است که درجهت رشد و توسعه کسب وکار شما طراحی شده است.

خدمات ویزا از طریق اسپانسری کارفرمایان و ویزای کسب و کار موجب گردیده صدها شرکت با سابقه و یا درحال شکل گیری بتوانند افراد مناسب رادر شغلهای مناسب و زمان مناسب استخدام نمایند.

زمانی مناسبتر از این برای درخواست مهاجرت از طریق کسب و کار در استرالیا نبوده است.

دولت از نوآوری و توسعه صنعتی بشدت حمایت نموده و این درحالیست که  کمبود مهارتهای شغلی در صنایع کلیدی همچنان بقوت خود باقیست.

“از حمایت و پشتیبانی همه جانبه ای که در این کار نشان دادید کمال رضایت را دارم.”

کل پروسه بسیار حرفه ای و با تعهد شخصی بالا انجام شد ، درواقع اطمینان خاطر داشتم که پرونده ام در دستان افراد کاربلد می باشد!

اکنون Home Migration Service را به تمام افرادی که دنبال مهاجرت و امور مربوط به ویزا هستند پیشنهاد می نمایم و قصد دارم در آینده ای نزدیک قراردادم را باآن مرکز تمدید نمایم.”

مارسیو چیکالا

مدیر عملیات شورای تجاری استرالیا-برزیل

رسیدگی ویژه و تمام و کمال پرونده های مهاجرتی کسب وکار

در مرکز مهاجرتی خانه  (HMS) بخوبی واقفیم که شما تمام وقت مشغول اداره کسب و کار موفق خود هستید.واقعیت اینست که موج کنونی افزایش فرصتهای مهاجرتی از طریق کسب و کار با قوانین سختگیرانه و محدود کننده جهانی همراه شده است.

خدمات جامع ما به شرکتها و صاحبان مشاغل آنها را از زحمت جستجو و بررسی در سیستمی پیچیده و بسرعت در حال تغییر بی نیاز کرده و می تواند نقش مهمی در موفقیت کسب و کارشان ایفا نماید.

ما کارهای زیادی را با روشهای متفاوت انجام میدهیم .در واقع 4 کاری راکه با هزینه ثابت وخدمات تخصصی در این زمینه برای شما انجام میدهیم ،چیزی است که ما را از بقیه موسسات متمایز ساخته  است:

  • شمارا با مدیر پرونده مهاجرتی خود که فردی باتجربه ودارای شناخت کافی از صنعت شما می باشد مرتبط می نماییم
  • تقاضاهایی را که مرحله تصمیم گیری را پشت سر گذاشته اند به SBC ( اسپانسری استاندارد کسب وکار) تحویل می دهیم.
  • باارائه مشاوره عملی و هدفمند به شما در تاسیس شعبه و یا راه اندازی کسب و کاری جدید در استرالیا شما را به تمام سازمانها  و ادارات مربوط وصل می نماییم.
  • باارائه برنامه مشاوره و نظارت برای اسپانسری کسب و کار شما را با الزامات اداری و قانونی اسپانسر بودن آشنا می نماییم.

در Home Migration Service خدمات ما چیزی فراتر از تسهیل روند مهاجرت است.ما همراهتان هستیم ما کسب و کارری پایدار و پویا راه اندازی  نمایید.از هرجایی که شروع کنید و به هرجایی که قصد رفتن داشته باشید همگام شما بوده و یاور شما هستیم تا گامهای پیشرفت را به آسودگی بپیمایید.

.