حمایت مالی کارفرما

کارفرما حمایت مالی نامزد ویزا دائمی

“تشکر بی پایان از آدام خاضع و کل تیم Home Migration Service از شدت خوشحالی و هیجان کلمات مناسب جهت ابراز قدردانی پیدا نمی کنم.”

راهول سینگال

شرکت دیواین دیویلوپرز

به دنیای تخصص وصل شوید

تخصصی که Home Migration Service در امور مربوط به ویزای اسپانسری کارفرمایان کسب نموده غیر قابل قیاس با سایر موسسات است.مدیران باتجربه هرپرونده با تمرکز بالا بروی بهترین راه حل ها ،علم خود از قوانین مهاجرتی را با ذکاوت شغلی درهم آمیخته و ما را قادر ساخته اند حتی در پیچیده ترین و مشکل ترین پرونده ها هم موفق عمل نماییم.

آیتم هایی که در طبقه بندی این ویزا می گنجد شامل موارد ذیل میباشد:

 • ویزای موقت کار ( مشاغل نیازمند مهارت) ( کلاس 457)
 • طرح انتخاب کارفرما ( کلاس 186)

( این گزینه قسمتی از برنامه ویزای دائمی از طریق اسپانسری کارفرما می باشد)

 • طرح ویزای مهاجرتی منطقه ای ( کلاس 187)

( این گزینه قسمتی از برنامه ویزای دائمی از طریق اسپانسری کارفرما می باشد)

ویزای موقت کار ( برای افراد دارای مهارت شغلی) کلاس 457

با این نوع ویزا کارگر دارای مهارت شغلی مجاز به سفر به استرالیا و اشتغال به کار بمدت 4 سال در محل مورد تایید و برای کارفرمای مورد تائید می باشد( هر گونه تغییر در شرایط ویزا منوط به تغییر استاندارد ویزای کسب وکار می باشد).

پس از گذشت 2 سال از اشتغال که درقبال دریافت حقوق  بوده است می توانید برای طرح انتخاب کارفرما ( کلاس 186) اقدام نمایید که همان انتقال به وضعیت اقامت دائم می باشد.

فایل راهنمای فوری مرجع 457 را دانلود نمایید.

طرح انتخاب کارفرما ( کلاس 186)

سه روش در طرح انتخاب کارفرما بر اساس کلاس 186 وجود دارد.

انتقال به اقامت موقت می تواند گزینه ای برای متقاضیان ذیل محسوب شود:

 • حداقل 2 سال طبق شرایط بند 457 برای کارفرما کار کرده اند
 • و سطح زبان انگلیسی آنها معادل نمره 5 آیلتس باشد

نیازی نیست مهارت شغلی این گروه از متقاضیان مورد ارزیابی قرار بگیرد.

برنامه ورود مستقیم برای متقاضیانی مناسب است که بتوانند:

 • موفق به ارائه ارزیابی مهارتهای شغلی در حرفه شان شده باشند
 • مدارکی را ارائه نمایند که نشان دهنده 3 سال سابقه کاری باشد
 • و سطح زبان انگلیسی آنها معادل نمره 6 آیلتس باشد

برنامه توافق نامه تامین نیروی  کار به گزینه ای اطلاق می شود که کافرما دارای قرارداد تامین نیروی کار باشد.این قرارداد زمانیکه نیاز به تامین نیروی کار دارای مهارت شغلی باشد بین کارفرما و دپارتمان مهاجرت عقد میگردد.پروسه عقد قرارداد ممکن است تا 9 ماه بطول بیانجامد. قرارداد تامین نیروی کار 3 نوع بوده و بشرح ذیل می باشد:

 • قرارداد تامین نیروی کار بصورت فرمت آماده برای صنایع مشخص
 • قرارداد تامین نیروی کار منطقه ای برای مناطق مشخص
 • قرارداد تامین نیروی کار با هدف سرمایه گذاری و تامین نیرو برای پروژه های عظیم

فایل مرجع راهنمای فوری 186 را دانلود نمایید.

طرح ویزای مهاجرتی اسپانسری منطقه ای ( RSMS)  کلاس 187

این طرح مخصوص افراد دارای مهارت شغلی است که مایل به اشتغال بکار در مناطقی از استرالیا هستند که کمبود نیروی کار ماهر دارند.متقاضی موفق ویزای RSMS بایستی در سمت مورد تایید بمدت 2 سال مشغول فعالیت باشد تا بتواند ویزای مزبور را حفظ نماید.با این حال امکان واجد شرایط بودن جهت اخذ این ویزا با سابقه شغلی محدود وجود دارد.

شرایط در مورد ویزای ریجینال استرالیا متفاوت بوده  و کارفرمایانی که اسپانسری ویزای دائم برای متقاضیان هستند می توانند:

 • با سطح مهارتی کمتر واجد شرایط تشخیص داده شوند
 • و کارفرمایان طیف وسیع تری از مشاغل را اسپانسر نمایند

صرف نظر از این تفاوت، پروسه و مسیر متقاضیان RSMS از نظر گزینش و تقاضانامه ویزا مشابه کلاس 457 و 186 بوده گرچه مهمترین و تعیین کننده ترین گام برای کلاس 187 ارسال تقاضای ویزا برای مدیریت توسعه منطقه ای ( Regional Development Authority) می باشد.تقاضای موفق مدیریت توسعه منطقه ای که به اختصار RDA خوانده می شود به این معنی است که منطقه نیاز به آن شغل را پذیرفته است.معیارهای RDA چندان مشخص نبوده و دارای پیچیدگی هایی می باشد.

رفرنس راهنمای فوری 187 را دانلود نمایید.

ما کسب و کار شما را با قوانین مهاجرتی سازگار نگه میداریم

اگر صاحب کسب و کار بوده و مایلیددر مقام اسپانسر افراد دارای مهارت شغلی راباشید و نیاز به راهنمایی در خصوص الزامات اسپانسری تایید شده دارید ما باارائه مشاوره کوتاه مدت و بلند مدت در کنار شما هستیم.جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد جزییات به برنامه مشاوره و اسپانسری که بدین منظور طراحی شده مراجعه نمایید.